Kosovelova 4b, SI-6210 Sežana, tel.:+386 (0)5 730 23 00

 

 

 poslovni objekti

 hoteli in zabaviščni centri

 kulturne ustanove, šole, vrtci

 poslovno proizvodni prostori

 industrijski objekti

 stanovanjska gradnja

 

večje kotlarne in energetski      objekti, infrastruktura

zazidalni načrti

 GSM oddajniki

  

  

 

 

 

REFERENCE PROJEKTIRANIH IN ZGRAJENIH OBJEKTOV


Našteli smo le najpomembnejše objekte, pri katerih smo bili odgovorni projektanti za gradbeno-obrtniška dela, strojne in elektro instalacije v dolgoletni praksi delovanja na strokovnem področju.

 

Poleg naštetih objektov so še drugi, pri katerih smo opravljali strokovni nadzor nad gradnjo.